۱۳۸۷ دی ۲۶, پنجشنبه

‫زرتشتی

‫زرتشتی
..
یک ‫دوست وبلاگی، نوشته بود:
سلام دوست خوب شعر بسيار زييايي بود
‫از قرار معلوم شما بايد زرتشتي باشيد درسته؟
...
برای خوبی شعر، آیا فرقی هم می کند؟ ‫ ‫
‫‫بقول مولوی بزرگوار، نه بر‫ّی ام، نه بحری ام ‫
‫نه گبر و نه ترسا و نه مسلمان نه یهودم ‫
‫همانطور که می بینید طرفدار "تفکر آزاد" هستم ‫
‫همه ادیان طرفدارانشان را بسوی بهتر بودن و خوبی راهنمایی ‫
می کنند. همه ادیان به خوبی کردن با همسایه و دیگران
دعوت می کنند.
آقای صبحی مرحوم، در زمان کودکی ما، در رادیو ایران
صحبت می کرد. ‫می گفت سه کارگر برای تهییه نهار دچار
اختلاف شدند، کسی ‫که ناظر بر جر یان بود و معلوماتی داشت،
رفت برای آنها، ا نگور، ‫خر ید و هرسه راضی،
شروع به خوردن ناهار کردند. ‫ ‫
‫چرا؟ چون: عرب زبان "عنب" میخواست. ‫ ‫
ترک زبان "اوزووم" میخواست. ‫ ‫
‫ و فارس زبان "انگور" میخواست. ‫
‫همه، یک چیز را می خواستند ولی زبانشان متفاوت بود. ‫
‫‫علت وجودی ادیان، بهبود روابط انسان ها و روابط اجتماعی بین
آنها هست. ‫در هر قومی به نسبت عادات و رسوم آن قوم،
مردم را به اجرای کارهایی ‫تشویق و از اجرای بعضی کارها
منع می کند و می گو یند: خدا اینطور دوست دارد ‫ ‫
‫در رفتار اجتماعی، نام توصیه کننده مهم نیست،
روش رسیدن به خوبی ها مهم است. ‫ ‫
‫آن چیزی که به خوب بودن " ما "
کمک میکند نه در فریاد صبح سحر است، ‫
‫و نه در شلاق زدن کسی که مقداری مشروب الکلی خورده است.
‫ما باید خوب بودن را از خودمان شروع کنیم. ‫
‫حالا آن چیزی که برای ما ایرانی ها باعث افتخار است، اینکه: ‫ ‫
‫این از خود به سوی خوبی رفتن را یک ایرانی بنام " زرتشت "
الگو قرار داد، ‫
‫و چون سابقه ای، بیش از سه هزار سال دارد
(حداقل هزاروسیصد سال پیش از اسلام)
‫برای ما ‫در اولو یت قرار دارد. ‫
این الگو ساده، کامل و جامع است:
پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک
..
‫سوز
15.01.2009

هیچ نظری موجود نیست: