۱۳۸۷ دی ۱۷, سه‌شنبه

‫قافیه

‫قافیه
‫..
‫سلام ات را نمی خواهند پاسخ گفت
‫که سر ها در گریبان است
‫..
‫چه کس گفته است شعر ، در قالب و در قافیه باشد
مخوان شعرش ، که منظوم نیست ،‫‫ ناپخته باشد
شعر ، بیان احساس ِ لطیف و بینش ظریف است ،
‫از یک رخداد یا حادثه ، یا حالتی که در آن قرار داریم ،
‫از تماشای طبیعت ، گل و یا رابطه یه انسانها

‫روان چون گشت و گویا شد، معانی در برش ، حاضر
‫بگو شعرت ، که شاعر نیز ، از بند ، پیوسته گریزان است
بگو ساده و آهنگین ، و گر نه فهم ، درمانده و حیران است

‫‫بر گو به زبان دل ، آنسان که نشد مشگل
در بند قوافی‫ شعر ، کشتی نشست ، در گِل

‫چه سازی طبع خود ظاهر ، بسان حافظ و سعدی
‫هنر را نیست والایی ، به تقلید و کپی سازی
‫‫نگین است حافظ و سعدی چنین گوهر نمی یابی

‫مشیری گفت ، کوچه ، بسی زیبا و شور انگیز
‫به ثالث گشته این مشهور ، سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
‫کجا این طبع شیرین را روان سازی به یک قافی ( قافیه )

‫ترنم با هم آهنگی ، درون طبع انسان است
‫سیاه شاخ آفریقا ، بولیوی را دگر سان است

‫‫به سبک شاعر تازی ، نشد یک بندرعباسی ، اسیر بند قرتاسی ( نامه نویسی )
‫‫که او را ، مایه ای دیگر ، هوایی دیگرش ، در روح ، پنهان است

‫ستیز ما کنون ، گشتن رها ، از بند اعراب است و اعرابی
‫مفاعیلون ، مفاعیلون ، تو از بهر چه می یابی
‫فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلات
‫آمدش در طرح منظور مشکلات
‫مفاعیلون ، مفاعیلون ، مفاعیل
‫قوافی بسته اند ، بر دست و پای شعر ، زنجیر

‫چه زیبا می نماید فکر ، چه رنگین باشد این تصویر
* ‫خوشه یه ماه فرو ریخته در آب ، شاخه ها دست بر آورده به مهتاب *
‫مشیری گفت در کوچه ، که روح را مست می نماید ، چون می ناب

‫چنان که ، بر نگار هیچ انگشتی ، مشابه را نمی یابی
‫به شعر شاعری مانند ، تو زیبا تر نمی یابی
‫که هر گل بر جمال خویش دارد ، چنان رویی که او دارد
‫به سانش گر بجویی عطر ، ندارد ، آنکه آن را دیگری دارد
‫..
‫سوز
31.12.2008
06.01.2009  

۲ نظر:

بي سنگ صبور گفت...

سلام دوست خوب شعر بسيار زييايي بود
از قرار معلوم شما بايد زرتشتي باشيد درسته؟

تفکر آزاد گفت...

برای خوبی شعر ، آیا فرقی هم می کند ؟

‫بقول مولوی بزرگوار ، نه بر‫ّی ام ،

نه بحری ام ‫نه گبر و نه ترسا و نه

مسلمان نه یهودم

‫همانطور که می بینید طرفدار ٫٫تفکر

آزاد ٫٫ هستم ‫همه ادیان طرفدارانشان

را بسوی بهتر بودن و خوبی راهنمایی ‫می

کنند.

همه ادیان به خوبی کردن با همسایه و

دیگران دعوت می کنند .