۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه

خط فارسی


اصلاح خط فارسی
یکی از دوستان وبلاگی نوشته بود بهتر است خط فارسی را
عوض کنیم. برایش نوشتم:
درود
خط فعلی فارسی را می توان با کمی اصلاح و اضافه کردن حروف
با صدا به آن، قوی در تلفظ کلمات و کافی در درست خوانی کرد.
به این صورت نوشته های بی نظیر به زبان فارسی از هزار سال پیش
به اینطرف هم قابل استفاده برای همه هست، و هم خط زیبای فارسی با
نوشته های بسیار زیبای نستعلیق و نسخ و شکسته را میتوان استفاده کرد.
برای " حذف " حروفی با صدای مشابه برای فارسی زبانان هم می توان
به تدریج به نقطه ای از توافق ضمنی رسید.
موقع نوشتن ما دقت می کنیم، یا از ما خواسته شده است و ما
عادت کرده ایم که لغات را مثل عربی درست به نویسم، ولی آنها را
درست نمی خوانیم .
ما حلول سال نو را مانند گفتن "هلو"، هلول سال نو می گوئیم
و مثل عرب ها از ته گلو " حلول " نمی گوئیم. یا حلوا، احوال.
باین صورت هم با " س" عمل می کنیم و مثل تلفظ عرب ها،
"ث، ص، س" را متفاوت بر زبان نمی آوریم.
با " ز " هم همینطور، و تفاوتی بین تلفظ حروف: " ز - ض - ظ - ذ "
را نمی توان در گفتار یک فارسی زبان از هم تشخیص داد.
مهمترین و سریعترین اقدام، تعیین حروف با صدا
برای همین نوشتار فارسی هست.
برای گویا تر و خوانا تر کردن و کمترین تغییر در خط فارسی، مثلا ً:
می توان با اضافه کردن یک نقطه، تفاوت بین این
حروف "o - oo - w" ‫را برای حرف « و » مشخص کرد-
یک نقطه بالای " ‫‫وْ " صدای v میدهد . ( ‫وْسیله - vasile)
دوتا "وو" صدای "‫oo" میدهد. (تووپ - toop)
"و" تنها صدای "o" میدهد. (بوزورگ - bozorg ، تو- to )
سه نقطه بالای " ‫وّ " صدای "ow" میدهد. (تولید - towlid)
آی با کلاه " آ " صدای "aa" میدهد و همیشه برای "aa" استفاده شود.
حرف " ا " الف یا " آ " بی کلاه همه جا بصورت
" ا َ " (است، اسب، افزآر) و
" ها " ی آخر: فرشته، تشنه، بصورت تکی یا چسبیده،
همه جا بعنوان «e» استفاده شود.
و حرف ی را برای "ی" مثل (یه ک ، یک ـــــــ ‫په یک ، پیک).
حرف ی نقطه دار، برای " ي" مثل ( نیما ، ني ما ـــــ شیوا ، شي وآ )
را می توان بکار برد.
تا نظر صاحب نظران و زبان شناسان چه باشد.
..
سوز
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - 06.03.2009

هیچ نظری موجود نیست: