۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

‫ ‫‫مادر ۲

‫‫مادر ۲
‫‫..
‫ز ِ مادر، خدای بزرگ را، فراتر بدان
‫ز ِ پرودگار است زمین و همی، آسمان
‫به پرورده ام، او در آغوش خود مهربان
‫به یاری گرفت او به رُشدم، زمین و زمان
‫به آسایش و خورد و خوابم تلاش کلان
‫به روز و به شب، یا به عید، هر زمان
‫به پروردم اَندر، به زحمت به رَفت و کشان
‫مهیا نمود پوشش و خوردنی، بر دگر کودکان

‫چو پروردگار، او وجودم به پرورده است
‫مرا خواسته داد، میل خود را نموده نهان
‫ز ِ لطف و به رحمت پس از خالق روزگار
‫توئی مادرم، دیگری در جهان را نباشد نشان
‫..
‫سوز
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ − 09.05.2009
‫تقدیم به مادرم، مادر ملت ها و مادر های دیگر ملت ها

هیچ نظری موجود نیست: