۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

مفهوم زندگی

مفهوم زندگی
..
مفهوم  زندگی کمک کردن به دیگران است،
احتیاجات‌ِ آنها را بر آورده کردن، درد های آنها،
مشکلات و ناراحتی های آنها را کم کردن و
زندگی را برایِ آنها راحت تر کردن است.
این برای آدمهای خوب است.
و مفهوم  زندگی برایِ آدمهائی که ما آنها را بد،
یا بدجنس می نامیم اینست که:
تا می توانی مردم را تحت فشار بگذار، از وجود و
توان آنها استفاده کن تا پول و سرمایه ات بیشتر شود
و هرچه در مقابل کار مردم مزد کمتری بدهی،
زرنگی ات بیشتر است.
آدمهای بدجنس، مردم و دیگران را مثل گوسفند ها و
یا گاو های خودشان می دانند، که از وجود آن ها برای
استفاده یه بهتر بردن فکر می کنند.
مانند آنکه گله ای گوسفند یا گاو داری دارند و فکر می کنند،
شیر آنها و گوشت آنها را می فروشند.
روده را جدا و پشم را جدا بفروشند.
این انسانهای بد جنس، در مورد انسانها هم مثل گوسفند یا
گاو های خودشان فکر می کنند و محافظان شان را مانند
«سگ گله» برای محافظت گله در مقابل گرگ،
محافظ خود و اموالشان در برابر مردم می دانند.
برای فرستادن مردم به جنگ و بدست آوردن چیزی یا
منطقه ای حاصلخیز، از قربانی کردن صد ها هزار سرباز
هیچگونه ناراحتی حس نمی کنند.
مانند گله داری که صد تا یا دویست تا از گوسفند هایش
را می دهد سَر می بُرند تا سفارش گوشت را تکمیل کند
و هیچگونه فکری ندارد که گوسفند ها ممکن است به این
کار اعتراض کنند یا گاو ها ناراضی باشند از اینکه قربانی
می شوند، از نظر صاحب گله یا گاوداری خیلی طبیعی است
و اصولا‌ً بعید می دانند که گاو یا گوسفندی نسبت به
قربانی شدنش اعتراض به کند.
صاحب گله به این حیوانات غذا و آب و علف داده که
یکی نگهبان اموال باشد و آن یکی ها را هم هر موقع
که لازم دید بدست سلاخ بسپارد یا بفروشد و نفعی
بدست آورد و مال خود را بیشتر کند.
اینست تصو‌یر آدمهای بد جنس یا بقولی بی صفت،
که هیچگونه ارزشی برای آدم های دیگر قائل نیستند
و فکر می کنند انسانهای دیگر فقط وسیله ای هستند
برای استفاده این اشخاص برای رسیدن به هدف،
پول، دارائی و رفاهشان.
آنها هیچ وقت هم راضی نیستند و همیشه انتظارشان
از مردم بیشتر از آنچه که کرده اند می باشد.
..
سوز
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ − 05.05.2009

هیچ نظری موجود نیست: