۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

نقاشی با کلمه ها

‫نقاشی با کلمه ها
‫..
‫نوشته های رنگ آمیزی شده با کلمات و ریتم و آهنگ،
از صحنه ها یا ‫حالات و رفتار و عمل کرد انسانها با یکدیگر
یا با خودشان یا با محیط ‫اطرافشان،
‫در نگاه به رفتار ‫پرنده ای با جوجه هایش، یا رفتار انسانی با پرندگان،
‫تصویری است از یک صحنه یا از گذر زمان که در ذهن مانده است.
این تصویر، شروع و خاتمه ندارد.
آنچه را که کلمه ها بیان می کنند شکلی را می سازند و
‫تصوری را در ذهن خواننده ایجاد می کنند که در تصویر ذهنی نویسنده
دیده میشود،
ساخت و ایجاد فضا و محیط، ‫و هنر رنگ آمیزی برای این تجسم
با نویسنده است.
‫تجسم و شکل دادن و بازسازی صحنه با خواننده است.
‫خواننده ای که کمی حوصله داشته باشد و فقط چشمانش را
روی کلمه ها ‫سُر ندهد که به آخر سطر یا آخر صفحه برسد
تا به بیند که بعدش چه می شود.
‫..
‫سوز
۱۵ فروردین ۱۳۸۸ − 04.04.2009
‫دیترویت

هیچ نظری موجود نیست: