۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

تنهایی ۲

تنهایی ۲
..
دوستی در وبلاگش نوشته بود:
آدم بعضی وقتها از زور تنهایی هی باید نازه کسی رو بکشه که در حالت
عادی آدم حسابش نمیکرده؟
---- ------------
براش نوشتم:
این احساس تنهائی برای بعضی ها ناراحتی و برای بعضی دیگر
نعمت است. مگه نه ؟
وگرنه اونهائی که آدم حساب نمی شدند
نمی توانستند مورد محبت قرار گرفتن را حس به کنند،
حتی اگر این مورد لطف قرار گرفتن از روی سرگرمی آن دیگری
و پُر کردن وقت بی حوصله گی شان باشد.
اما مواظب باشید اگر طرف مقابل به فهمد که این مورد محبت
قرار گرفتن از روی بیکاری یا اینکه همینطوری بوده است،
باحتمال زیاد دل شکسته خواهد شد.
بقول سعدی بزرگوار:
هزار بار اگر طواف کعبه کنی -- نیارزد آنکه بشکنی دلی.
موفق باشید
..
سوز
۱۱ خرداد ۱۳۸۸ - juni.01.2009  

هیچ نظری موجود نیست: