۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

‫آنان


آنان
..
آنان که در جهان کودتا کنند
آیا بُوَد که نظر لطفی بما کنند
ایران ز دست ملا و آخوند رها کنند

مردم بدون چادر و شلاق صفا کنند
هرکه را ، در جای حاکم ، جا کنند
بی شک ، اول به جیب خود ، دوا کنند

در معامله با سران مُلک ، چه ها کنند
آخوند یا فوکول ، بهر حال ، آن کنند
بیچاره مردم ما ، ز درد خدا خدا کنند
وز درد یا تاثر ِ در گیر ، یاد خدا کنند
بی ترس از جهنم و آتش آن ، چه ها کنند
بگذار با " دل خوشی آن " یاد خدا کنند
..
سوز
۱۴بهمن ۱۳۸۷ 02.02.2009 - 16.06.2009 

هیچ نظری موجود نیست: