۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه

انتخابات ۲۲ خرداد

انتخابات ۲۲ خرداد
‫..
‫انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در ایران
‫با تقلب های آشکار انجام شد.
نماینده های ناظر کاندیداها از حوزه های رأی گیری بیرون رانده شدند،
و در نتیجه نظارتی بر شمارش آرا و اعلام نتیجه صندوق ها نداشتند.
‫‫این خلاف کاری ها از نظر مردم پوشیده نبود.
‫که رهبر مملکت هم اصولا ‫می بایستی در جریان آن باشد.
‫نظر سنجی های هر روزه از مردم،
‫پس ‫از مناظره های تلویزیونی ‫کاندیدا ها،
‫نشان می دادند که نتیجه به نفع موسوی بود،
‫و تمایل مردم به انتخاب او ‫‫بالاترین آرا را
‫با اختلاف زیاد ‫با دیگران، به نفع موسوی نشان می داد.
‫و همین باعث شد که تعداد بسیاری از مردم که بطور
‫معمول رای نمی دادند، تشویق شدند که رای بدهند تا
‫احمدی نژاد نتواند به ریاست جمهوری برسد.
رأی ‫مردم برای انتخاب یک شخص مطلوب نبود،
‫برای انتخاب نشدن شخصی بود که او را نمی خواستند.
‫دو سه ساعت پس از بسته شدن حوزه های انتخابی، وزارت
‫کشور با اختلاف بسیار زیاد موسوی را نفر دوم اعلام کرد.
‫هنوز ۲۴ ساعت از بسته شدن صندوق های رأی گیری
‫نگذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی،
‫پیروزی احمدی نژاد ‫را اعلام کرد و باو تبریک گفت، که این
‫کار او بر خلاف ‫قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.
‫طبق قانون، ‫پس از ‫انتخابات ریاست جمهوری،
‫باید شورای نگهبان صحت ‫رأی گیری را اعلام کند.
‫و پس از آن رهبر، انتخاب رئیس جمهور را تایید کند.
‫در صورتی رهبر جمهوری اسلامی، ‫بدون رعایت
‫این اصل قانونی و بر خلاف قانون عمل ‫کرده است.
‫مجلس خبرگان و ‫شورای نگهبان می تواند در
صورت تخلف رهبر، ‫او را از رهبری بر کنار کند.
‫خلاف رهبر، مشخص و قطعی و برخلاف قانون است.
‫چنین رهبری نباید رهبر این قانون اساسی باقی بماند.
‫او ولی فقیه نیست، او حتی مرجع تقلید هم نیست که
‫عده ای بخاطر مسائل مذهبی از او تبعیت کنند.
‫بنابر این خلع رهبر فعلی امری واضح و قانونی است.
‫چون وجود رهبری که دارای تمام شرایط برای
‫همه جامعه ‫باشد، ‫عملا ممکن نیست، بنابر این:
‫احتیاج بوجود ‫رهبر اصولا منطقی نیست.
سیستم اداری جمهوری برای کشور و ‫
‫رئیس جمهور برای اداره امور کافی است و همه
‫نیروهای فعلی با نام های مختلف می توانند در
‫نیروهای رسمی و مشخص کشوری ادغام شوند.
‫کشور و مردم می توانند بصورت استاندارد و نرمال
‫به کار و زندگی خودشان ادامه دهند.
‫اگر هم شخصی سئوال مذهبی و دینی داشته
‫باشد به تعداد کافی آیت ال... واجد شرایط وجود
‫دارند که مورد سئوال قرار بگیرند.
‫..
‫سوز
۲۷ خرداد ۱۳۸۸ − 17.06.2009

هیچ نظری موجود نیست: