۱۳۸۸ تیر ۷, یکشنبه

‫‫ابطال انتخابات نه

‫ ‫‫ابطال انتخابات نه
‫..
‫منظور از ابطال انتخابات چیست؟
‫در صورتیکه آقای احمدی نژاد ، استعفا بدهد ، نفر دوم
انتخابات ریاست جمهوری ‫که آقای موسوی باشد ،
‫بعنوان برنده انتخابات شناخته می شود.
‫آقای کروبی هم بنظر نمی رسد خود را نفر اول در
‫این انتخابات بداند.
‫با این عمل ساده ، رهبر از حرف خود بر نگشته
‫است و احترام خود را در حد بالائی حفظ می کند.
مردم هم به هدف خود رسیده اند و احترام آنان هم ‫
‫حفظ شده است‫ و مقدار زیادی در وقت ‫و هزینه
‫های ‫انتخابات مجدد هم صرفه جوئی می شود.
و سیستم کشور بسوی عادی ‫شدن برمی گردد
‫و می توان ازخانواده های ‫شهدا و صدمه ‫دیدگان
‫دلجوئی کرد.
‫آقای احمدی نژاد هم می تواند به خاطر ملت و
مردم ، علی وار خود ‫را خانه نشین کند.
‫پس از آن می توان در آرامش به خلاف کاری ها
‫رسیدگی کرد و مامور یا دستور دهنده ها را
‫شناسائی نموده و به تناسب مجازات کرد.
‫..
‫سوز
۶ تیر ۱۳۸۸ − 27.06.2009

هیچ نظری موجود نیست: