۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

سایه

سایه
..
کوبه یه در را، به کوبیدم به دَر، دَر وا نشد
سایه ای در پشت شیشه، پنجره پیدا نشد

خاطرت را سایه ای در قلب من تکرار شد
در وا نشد، خاطرت را سایه ای همتا نشد

در درون‌ِ قلب من جز سایه یه تو سایه نیست
محو سایه از دلم با، بسته در، هم چاره نیست
..
سوز
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ − 02.05.2009

هیچ نظری موجود نیست: