۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

‫لب


لب
..
لب ِ لعل‌ ِ جام ِ می، بر لب ِ ماست
ز‌ین وصال شور ِ دگر، حال دگر در دل ماست
لب‌ ِ لعل ِ یار ِ سیمین بدنی در بَر ِ ماست
وه چه شوری، کزین همرهی ِ هر دو لبان بر می خاست
پیش رفت ِ زمان هم به چنین حال می خواست
لب ِ لعلش به چشان حال چه دانی فرداست
لب گرفت آرشه، سیم ِ و‌یالون را، در راست
بوسه یه آرشه را، وه، دل‌انگیز صدائی برخاست
گوش، تکرار ز ِ چنان بوس و کناری می خواست
در دلم، زین سه، یکی بیش گُزیدن، غوغاست
بوسه بر جام ِ می و، بر لب ِ یارم برجاست
بوسه یه آرشه را، ‫‫نغمه بر این ها همراست
..
سوز
۱۳اردیبهشت ۱۳۸۸ − 08.05.2009

هیچ نظری موجود نیست: