۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

خزان عمر


خزان ِ عمر
..
ساقی بیار باده که وقت ِ خزان رسید
از عمر بسی نماند و ، سستی بر توان رسید
بر سقف پیکرم برف ِ سپید ِ پیری نشسته است
با گرمی یه می ، از سردی یه زمان ، شاید توان رهید
..
سوز
11 تیر 1390 – 02.07.2011 

هیچ نظری موجود نیست: