۱۳۸۷ شهریور ۱۴, پنجشنبه

دلتنگی

دلتنگی
..
دلتنگی ات ، دلتنگم می کند
بی طاقتی ات ، بی طاقت
بگو ز مهر ورزی وز ، محبت
که آرد فکر و قلبم را ،  به  راحت
..
سوز
 27.08.2008 01:25

هیچ نظری موجود نیست: