۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

نظر گاه وب

نظر گاه وب
--
صفحه ات خوب نماید و همی روح انگیز،
رنگ آن شاد ، آراسته عکس های تمیز -
بهر تقدیم نظر ، جای بجایش گشتم ،
نشدم واضح و روشن ، طرحی در ریز-
..
سوز
05.04.2008 20:54

هیچ نظری موجود نیست: