۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

‫‫راز

راز
..
‫‫حافظا باز بگو، با من از این راز بگو
حافظ طناز بگو، حافظ ْ‌ دل باز‌ ْ بگو ‌(‌ چشمِ‌‌ دل باز، دلباز )
‫فاش بگو، باز بگو، نغمه ی غمّاز بگو
وقتِ سحر، آبِ حیات، چیست در آن راز بگو
‫پهن شده سفره ی دل، همدل من ساز، بگو
سّر ِ نهان، غنچه ی لعل ِ لبِ آن ناز بگو
‫مرغ‌ ِ حق و، کوک شدن باز به آن، ساز بگو
هوی‌ ِ شباهنگ و شب و ظلمت‌ و پرواز بگو
‫شآه پر ِ ، پرّ ه ی پندار، به پرواز بگو
آن توان را که دهد ات، اوج به پرواز بگو
‫سَسَل این نکته بر او، همچو نیاز است بگو
بَر او پرده کشیده، بَرَت، از دیر چو باز است بگو
..
= سَسَل  نام
----      ----
گاهی فکر میکردم این شاعر های بسیار بزرگ و مهم ما،
چرا در تمام عمر فقط همین دیوان شعر را گفته اند،
یا سعدی با این عظمت و بزرگی که اشعارش حکیمانه
و ضرب المثل وار، روزانه در میان ‫مردم ما استفاده میشود،
فقط دو تا کتاب نوشته،
یا حافظ با اشعار بدین زیبایی و پر معنا فقط یک ‫ کتاب دارد و
فردوسی با چنین سروده های حکیمانه و محکم
و حماسی ِ شور انگیز، در طول سی سال،  
فقط یک کتاب نوشته دارد‫. ولی وقتی خودم خواستم
احساسی را که در من می جوشید و حالت رقصی،
‫ترانه ای، و لطیفی که، از جمله ای یا موضوعی در ذهنم
مجسم شده بود را، بنویسم و روی کاغذ بیاورم،‫ ‫دیدم،
این نه به آنست که تو پنداشته ای.
طبعی روان میخواهد و چشم درونی یه جویان،
که در بایگانی های ذهن ‫بگردد و اندیشه کند تا
کدامین لغت را در بر، چی، بنشاند.
حالتی ترّنمی میخواهد، مانند نت موسیقی،  
که جمله ات را به چه سان، حالت موزون بخشد،
جمله ات خوب ولی ناموزون، جمله موزون ولی نا مفهوم.
‫دیدم به این سادگی ها هم نیست،
که کنار گود به نشینی و به تو گودی ها بگی، لنگش کن.
اون که تو گود هست و دارد زور میزند،
خودش هم میفهمد که اگر چه بکند، چه خواهد شد،
ولی اون توان لازم و شرایط انجام عمل، میسر نیست.
‫چهار تا سطر ریتمیک نوشتن، یکساعت فقط وقت می برد،
اون هم ‫یکساعتی که باید شرایطش مهییا باشد،  
دور و برت کسی، توجه ات را منحرف نکند‫،  
بچه ات ازت، چیزی نخواد، یا صدای موزیکش که ازش
چیزی نمیفهمی ‫مانع تو نشود که بتوانی فکر کنی
و یا چند تا چیز دیگر...
‫اما وقتی میخواستم شعر حماسی، مثل فردوسی بگم
واقعاً دو سه برابر این یکی شعر ها وقت میخواهد.
‫روحشان شاد، ‫حافظ، سعدی، فردوسی، نظامی،
رودکی، مولوی، و دانشمندان، ابوعلی سینا، خیام، ‫
بیرونی، خوارزمی و همه آنانکه به بشریت خدمت کردند.
آنها راهنمایان تابناک علم و ادب و تاریخ مردم هستند.
..
سوز

24.02.2008

هیچ نظری موجود نیست: