۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

سر گشته

سر گشته
.
میخواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند تملق است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
گفتم دوست دارم ، گفتند تظاهر است
دنیا را نگه دارید ، میخواهم پیاده شوم
.
سروده : منصور
04.04.2008

هیچ نظری موجود نیست: