۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

‫‫دلیل

دلیل
..
آره عزیز ، جونم واست بگه ‫
خیلی چیز ها هست که آدم میدونه و ، میبینه که
درست فکر میکرده و شواهد و نتیجه کار ، رو هم
میبینه که دلیل انجام اون عمل بوده است.
یعنی در نتیجه ی انجام چنین کاری هست که چنین
نتیجه ای میدهد اما براش دلیلی ، یا مدرکی نداره .
اگه بخواهد با حرف و استدلال هم اون رو ثابت کنه .
چون به نفع طرف نیست که قبول کنه ،
شروع میکنه به استدلال و انکار ،
که تو در اشتباه هستی و خیال میکنی.
و یا با تمسخر میگه که این هم شد دلیل ،
این ها یک فکر هایی هست
که تو پیش خودت فکر کردی و هیچ دلیلی که ثابت کنه
حرفت درسته در دست نیست . ‫
اونموقع هست که یا کوتاه میا ی ،
یا خودت را به اون راه میزنی تا از دردسر فرار کنی.
..
‫سوز
09.01.2008

هیچ نظری موجود نیست: