۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

‫گاه درست

گاه درست
..
ای آنکه بهار آمد و رفت ، چشم به ره یاسمنی
می کوش تو بر جای درست ، بل به کویر یمنی
در لوت و کویر نمک ات ، دیدن مریم دور است
چون جای و زمان جور شود ز کار خود، بهره بری
..
سوز
13.05.2008

هیچ نظری موجود نیست: