۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

تکرار

تکرار
..
زندگی تکرار تکرار است، دانی ای رفیق
کوششت باشد که روی آری به یاران شفیق
‫گر ترا همراهی آنان نباشد در توان
پس کتاب را یار شو، دریائی است عمیق
..
‫سوز
07.05.2008 

هیچ نظری موجود نیست: