۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

‫نوروز

‫نوروز
..
‫به نوروزم صدا دادند ، فریدون ، جم ندا دادند
‫هزاران جشن نوروزی ، بهاران را بها دادند
‫هزاران سال ایران را ، نووی بودن روا دادند
.
بهار‫ و سال چو شد آغاز ، ز سنبل، عطر ها دادند
‫ز ِ خشک زندان شاخک ها ، شکوفه ها رها دادند
گذر را فرش گلبرگ ها ، شکوفه تن ، صفا دادند
.
‫ز ِ شاخ سیب ِ خشکیده ، شکوفه سیب بما دادند
‫شکوفه صورتی رنگش، ز آلو ها نما دادند
‫بهار و جشن نوروزی ، مر انسان را عطا دادند
‫..
سوز
06.04.2008 

هیچ نظری موجود نیست: