۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

تازگی

تازگی
..
‫تازگی ها ، تازگی دارد قلم
‫بشکند اینجا ، قلم پا و سرم
‫گر نوشتم من حقیقت ، راست نیست
‫دیگر ، اندامم ، تنم ، یا پیکرم
‫گر بگفتم عیب ِ اغیاران ، به راست
‫ناگزیر ، از ترک خواهر ، مادرم
‫گر، به اینترنت عیان کردم دو چند
‫‫یاغی اندر شهر و غرب و خاورم
‫گر، به قانون جزا کردم دو ، شک ‫
‫چند گاهی رشدی یه خاک بر سرم ‫
‫گر نوشتم من دو خط ، در وصف غرب
‫غربی و نا باور و هم ، کافرم
‫گر، به هشیاری دمی ، تندی کنم
‫گیرد از من منزلم ، سیم و زرم
‫گر شبانگه اندکی مستی کنم ‫
‫می نوازد تازیانه ، باسنم
‫گر، بگویند رأی آورده ، فلان
‫باورم نیست ، ناگزیر از باورم
‫العجب ماندم ، ز هشیاران مست
‫بر دهان انگشت شد ، در حیرتم
‫..
‫سروده : رضا
05.04.2008

هیچ نظری موجود نیست: